روش درست گفتگو با فرزندانتان ارتباطات نه تنها بیان کلمات یا حرکات بلکه گوش دادن و توجه به یکدیگر به صورت فعال و مثبت و همچنین اشتراک وعده های غذایی و تعامل بازیگوش است. اما چه چیزی نباید به فرزندانتان ابلاغ شود؟ سلامتی تحقیق می کند. چرا اهمیت دارد این […]

چگونه تکنولوژی می تواند به خواب شما کمک کرده یا آن را مختل نماید؟ چگونه تکنولوژی می تواند به خواب شما کمک کرده یا آن را مختل نماید؟ من یک قهرمان خفته هستم. در عرض چند دقیقه پس از بیرون آمدن از زیر ملحفه، سرما می خورم. از کار کردن […]