تعبیر خواب شتر

تعبیر خواب شتر

شتر یکی از حیواناتی است که از نظر استقامت و دوام در شرایط زندگی سخت برای همه شناخته شده است. گوشت شتر و شیر شتر از جمله بهترین مواد خوراکی هستند که مورد استفاده قرار می گیرند.

گاهی اوقات ما در واقعیت شتر ندیده ایم اما ممکن است شتر در خواب ببینیم. خواب شتر دیدن دارای تعابیر مختلفی است. مثلا تعبیر خواب شتر در خانه و یا تعبیر خواب شتر کشتن.

گاهی اوقات رنگ خاصی از شتر در خواب دیده می شود مثلا تعبیر خواب شتر قهوه ای با تعبیر خواب شتر سفید ممکن است برای فردی پیش بیاید. ما در این مقاله از پارسی نو به صورت کامل تعبیر دیدن حیوان شتر در خواب را آورده ایم.


تعبیر کلی دیدن شتر در خواب

شتر حیوانی است آرام و وسیله ای است بسیار مفید و کار آمد برای سفرهای صحرائی و عبور از صحاری و سرزمین های گرم. شتر در زندگی مردم صحرا نشین نقش حیاتی دارد و آنجا که از اسب کاری ساخته نیست شتر کار ساز می شود لذا وقتی در خواب های ما شکل می گیرد و ظاهر می شود نمی تواند با سفر و جا به جا شدن بی ارتباط باشد.
سوار بودن بر شتر چه در حال حرکت باشد چه ساکن گویای مسافرت است برای بیننده خواب. داشتن شتر های بسیار در حالی که در عالم خواب می دانید آن همه شتر به شما تعلق دارد دست یابی به مال و منال بسیار است امیخته به برتری و حکم روائی. شتر ماده نیز مثل اسب ماده به زن تعبیر می شود شیر دوشیدن از شتر و خوردن شیر شتر بهره مندی از مال زن است. نوشیدن شیر شتر بشارت سفر زیارتی نیز هست.
اگر دید دبر شتری نشسته اید و شتر بی هدف جست و خیز می کند و این طرف و آن طرف می رود غمی و اندوهی برای شما میرسد اگر بر شتر نشسته و راه را گم کرده بودید مشکلی در زندگی شما پیش می آید که از حل آن عاجز می مانید.

چنان چه دیدید شتران بسییاری جائی جمع شده اند که نه آن شتران به شما تعلق دارند و نه صاحب آن ملک را می شناسید حادثه ای پیش می آید که جنبه عام دارد و شما را نیز شامل می شود. مثل سیل جاری می شود یا زلزله اتفاق می افتد یا بیماری همه گیر بروز می نماید. خون شتر مال حرام است.
اگر دیدید شتری کف به دهان آورده و می غرد کسی که از شما غوی تر است علیه شما خشم می گیرد و اگر دیدید شتری را به طناب بسته اید و می کشید کسی قوی تر از خودتان را مطلع می کنید. اگر شتر خشمگین را نشاندید و بر او سوار شدید پیروزی بزرگی تحصیل می کنید. اگر پشم شتر داشتید مالی نصیب شما می شود و اگر دیدید در خواب زانوی شتری را می بندید در کار بزرگی تدبیر می کنید و موفق می شوید.

تعبیر خواب شتر از دید معبران غربی

تونی کریسپ در کتاب خود به نام فرهنگ تفسیر رویا درباره دیدن شتر در خواب این گونه بیان می‌کند :

شتر : توان رویارویی با تجارب سخت – یا همان بیابان خشک زندگی. این خشکی به زمانی اشاره دارد که رضایت اندکی از اوضاع دارید یا هیچ احساسی ندارید و بالندگی در تجاربتان رخ نمی‌دهد. دیدن شتر در رویا ممکن است به صبر، رنج طولانی و پشتکار اشاره کند. کوهان شتر به داشتن ذخایر و سرمایه‌های درونی تغذیه و گاهی آبستنی اشاره دارد.

کارل گوستاو یونگ فیلسوف سوییسی در ارتباط با دیدن شتر در خواب می‌گوید :
دیدن شتر در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید محافظه کار تر باشید، شما مسئولیت‌ها، بارها و مسائل زیادی را به روی دوشتان می کشید. شما تمایل دارید به جای اینکه احساساتتان را رها سازید، آنها را نگه داشته به آنها بچسبید. یاد بگیرید که ببخشید و فراموش کنید.
تعبیر دیگر این است که شتر بیانگر استقامت و بنیه شماست.
خواب دیدن اینکه شما یک شتر را نوازش می‌کنید بیانگر این است که شما آماده‌اید که یک سری بار، مسئولیت یا بار های احساسی که به دوشتان است و حملش می کنید را رها کنید.

لوک اویتنهاو می‌ گوید : شتر: کار و تلاش در پیش روی شماست
نوازش کردن شتر: شخصی از شما سواستفاده خواهد کرد
شتر با بار: ارثی از دور دست‌ها به شما خواهد رسید

تعبیر خواب شتر از دید معبران اسلامی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : شتر حیوانی است آرام و وسیله ای است بسیار مفید و کار آمد برای سفرهای صحرائی و عبور از صحاری و سرزمین‌های گرم. شتر در زندگی مردم صحرا نشین نقش حیاتی دارد و آنجا که از اسب کاری ساخته نیست شتر کار ساز می‌شود لذا وقتی در خواب‌های ما شکل می‌گیرد و ظاهر می‌شود نمی‌تواند با سفر و جا به جا شدن بی ارتباط باشد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید :
دیدن شتر درخواب بر ده وجه بود.
پادشاه عجمی
مردی امیر
مرد مؤمن
سیل
فتنه و آشوب
آبادانی
نصیب شدن زن
حج
نعمت
مال

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند : اگر شتر ماده‌ای ببینی، یـعـنـی به آرزویت می‌ رسی.


تعابیر مختلف شتر در خواب

خواب دیدن دو شتر

دیدن دقیقا دو شتر در خواب نشان دهنده‌ی وضعیت رابطه‌ی فرد است آیا احساس تنهایی می‌کنید؟ مهم نیست که در رابطه، متاهل یا مجرد باشید، ممکن است در درون خود خلائی پنهان احساس کنید. این خواب نشان دهنده‌ی آن است که شخصی «جدید» می‌تواند به زندگی‌تان وارد شود. ابتدا، ممکن است کسی به نظر برسد که هرگز با او ملاقات نداشته‌اید، اما با گذر زمان عاشق آن فرد خواهید شد.

دیدن سه شتر در خواب

دیدن دقیقا سه شتر در خواب به معنی آن است که در عالم بیداری با سه نفر روبرو خواهید شد. این افراد در زمان‌های مختلفی و مواقعی که به شدت به چیزی نیاز دارید ظاهر خواهند شد. یا کسی برای صحبت کردن هستند. اما خوب دقت کنید چون فقط یکی از آن‌ها دوست واقعی‌تان خواهد بود. یا یک چیز دیگر. خواب شما همچنین آشکار کننده‌ی تمایل‌تان به رهبری بر مردم است.

شما همیشه دوست داشته‌اید آنچه را می دانید به مردم بیاموزید. اما، مهم‌تر از همه آن است که آرامش‌تان را حفظ کنید چون مراوده با آدم‌ها اغلب استرس‌آور است و شما در وضعیتی نیستید که اکنون بتوانید استرس را تاب بیاورید، پس این فکر را بی‌خیال شوید. تا به همین‌جا هم به اندازه‌ی کافی استرس داشته‌اید.

خواب دو شتر که با هم نزاع می‌ کنند

تماشای نزاع و درگیری دو شتر نشان از آن دارد که بین دو پادشاه یا مرد بزرگ جنگ در خواهد گرفت.

خواب شتری که آب می‌نوشد

آب در بیابان کمیاب است. هر شتر ظرف فقط ۱۰ دقیقه ۲۵ لیتر آب می‌نوشد. می‌دانم که فوق‌العاده حیرت انگیز است. اینکه در خواب ببیند شتری آب می‌نوشد نماد تشنگی شما برای کسب دانش و خرد بیشتر است. آب را دانش در نظر بگیرید! این خواب می‌تواند به آن اشاره داشته باشد که شما آرزو دارید پتانسیل‌تان را افزایش دهید اما نمی‌دانید چگونه. شاید آرزوی چیزی را دارید، یا شاید دلتنگ چیزی در زندگی‌تان هستید. زمانی که بفهمید آن مورد چیست ، پازل گمشده راه را نشان‌تان خواهد داد. اگر می‌خواهید معنی جدید و بزرگتری به زندگی‌تان بدهید مسیر را دنبال کنید.

خواب گرد و خاک بیابان

گرد و خاک بیابان (که معمولا با خوابی از نوع شتر همراه باشد) نمایانگر ایده‌ها‌ی‌ شما و احساسات مربوط به آن‌ها است. این خواب می‌تواند نشانه‌ی آن باشد که شما گاهی به صورت خودکار کارها را انجام می‌دهید و تعجب می‌کنید چرا هیچ چیز برای‌تان جواب نمی‌دهد. چرا از ندای درونی خود درباره‌ی عقایدتان سوال نمی‌کنید؟ استعدادهای‌تان کدامند؟ من فکر می‌کنم گرد و خاک در خواب به ارزش‌های پنهان شده‌ی خودمان در زندگی اشاره دارد.

تعبیر خواب شتر سواری

مطیعی تهرانی : سوار بودن بر شتر چه در حال حرکت باشد چه ساکن گویای مسافرت است برای بیننده خواب. داشتن شترهای بسیار در حالی که در عالم خواب می دانید آن همه شتر به شما تعلق دارد دست یابی به مال و منال بسیار است آمیخته به برتری و حکم روایی.
اگر دیدید بر شتری نشسته‌اید و شتر بی هدف جست و خیز می‌کند و این طرف و آن طرف می‌رود غمی و اندوهی برای شما می‌رسد اگر بر شتر نشسته و راه را گم کرده بودید مشکلی در زندگی شما پیش می‌آید که از حل آن عاجز می‌مانید.
محمدبن سیرین گوید : اگر کسی خود را بر شتری مجهول بیند که به شتاب همی رود، دلیل کند به سفر رود. اگر بیند بر شتری جولان همی کرد، دلیل است غمگین و متفکر شود. اگر بیند بر شتری نشسته بود و راه گم کرده می راند و ندانست راه راست کجاست، دلیل است در راه خویش فرومانده و هیچ تدبیر نتوان ساخت.

حضرت دانیال گوید : اگر بیند بر شتر مست خشم آلود نشسته بود، دلیل که بر مردی بزرگ غلبه کند.

لوک اویتنهاو می‌ گوید : سوار شتر شدن: مسافرت همراه با مشقت

یوسف نبی علیه السلام گوید : اگر بر شتر سوار شده دولت یابد
اگر مهار شتر در دست می‌کشد بر گروهی حکم کند

خواب بار شتر

شتر بیچاره مجبور است بار زیادی را حمل کند. من همیشه به این فکر کرده‌ام که حمل چنین بار سنگینی در گرمای بیابان چقدر دشوار می‌تواند باشد. اما، خواب بار شتر به معنی آن است که از کسی یا چیزی که هرگز فکر نمی‌کردید برای‌تان استفاده‌ای داشته باشد دانش و خرد بیشتری کسب خواهید کرد. برای به دست آوردن آنچه در زندگی می‌خواهید سعی کنید اهداف بلند مدت‌تان را عملی سازید؛ برای تحقق آن باید ۱۰۰ درصد زمان، تمرکز و خلاقیت‌ تان را صرف کنید.

تعبیر خواب شتر نا آشنا

خواب شتری نا آشنا، و زشت که در نواحی از شهر یا روستا ظاهر می‌شود به معنی آن است که یا دشمنی در آن مکان ظاهر خواهد شد یا آن مکان بر اثر سیل، طاعون یا بیماری نابود خواهد شد. اما اگر شتر سالم و زیبا باشد نتیجه‌ی نهایی فجایع ذکر شده مطلوب خواهد بود و به معنی توفیقات و نعمت‌ها است.

خواب شتر گرفتن از کسی

جابر مغربی می‌ گوید : خواب شتر گرفتن از کسی نشانه آنست که به اندازه تعداد و ارزش شتر از کسی به تو سود و منفعت می‌رسد.

حضرت دانیال (ع) می‌ فرمایند : اگر در خواب ببینی کسی به تو شتر ماده‌ای بخشید، یا از کسی خریده‌ای، نشانه آنست که با زنی ازدواج می‌کنی یا «کنیزکی» به دست می‌آوری،

ابن سیرین نیز می‌ گوید : اگر در خواب ببینی شتر ماده‌ای به دست آورده‌ای، نشانه آنست که با زنی ازدواج می‌کنی، و اگر شتری که دیده‌ای بچه هم داشته باشد، نشانه آنست که زنی که می‌گیری دارای فرزند نیز می‌باشد.


تعبیر خواب شتر سفید

شتر سفید در خواب نشانگر روح صادق شما است و در علوم تعبیر خواب قدیمی به نوعی پیش بینی بیماری به حساب می‌آمده است. اما استرس نگیرید، چون چیز چندان جدی نخواهد بود. در عالم روح و جان، سفیدی با صلح و هارمونی در ارتباط است. شتر نماد مسافرت است. ترکیب این دو با هم به اعتقاد من به معنی سفر یا تعطیلاتی پر آرامش است. در بعضی از کتب تعبیر خواب قدیمی‌تر اشاره شده است که بهتر است از سلامت خود مراقبت بیشتری به عمل بیاورید.

تعبیر خواب شتر مینیاتوری

دیدن شتر مینیاتوری در خواب بیانگر عملی از روی صداقت و مهربانی در زندگی است. شتر «کوچک» در خواب می‌تواند نشانه‌ی سفری کوتاه باشد و همچنین چیزهایی در زندگی که نهایتا خوب از آب در خواهند آمد. این خواب همچنین نشانگر موانعی مهم است که با گذر زمان بر آن‌ها غلبه خواهید کرد. من همیشه احساس می‌کنم که چنین خوابی وقتی اتفاق می‌افتد که درباره‌ی سفر کردن در زندگی فکر می‌ کنیم.

تعبیر خواب شتر غول پیکر

خوابی که در آن شتری غول پیکر می‌بینید نشانگر آن است که در زمینه‌ی رویاها و اهداف‌تان کوتاه می‌آید. اما فارغ از اینکه چه اندازه غیر ممکن به نظر می‌رسد، هرگز نباید تسلیم شوید. و این ویژگی شخصیتی یک از عالی‌ترین ویژگی‌های ما است. من احساس می‌کنم شتر غول پیکر در خواب نشانه‌ی آن است که شما بر نومیدی‌ها و محرومیت‌های آتی غلبه خواهید کرد. در آینده، وقتی انجام یا برطرف کردن کار یا مشکلی به نظر تقریبا غیر ممکن می‌رسد، بایستید، نفسی عمیق بکشید نقشه‌ای مفید برای انجام آن بریزید و درست مثل یک شتر به آرامی انجامش بدهید.

دیدن گله شتر در خواب

حضرت دانیال (ع) می‌ فرمایند : اگر در خواب ببینی گله شتری که می‌دانی برای خودت می‌باشد را می‌چرانی، نشانه آنست که فرمانروای یک سرزمین و ولایت می‌شوی .

جابر مغربی می‌ گوید : اگر در خواب ببینی در بیابان یک گله شتر به دست آورده‌ای، نشانه آنست که بر مردم بیابانگرد، ریاست می‌کنی.

اسماعیل بن اشعث می‌ گوید : اگر ببینی شترهای عربی بسیار زیادی داری، یـعـنـی در سرزمین عرب «پادشاه» می‌شوی، و اگر شترها عجمی بودند، یـعـنـی در سرزمین عجمی پادشاه خواهی شد.

ابراهیم کرمانی می‌ گوید : اگر در خواب ببینی در باغی ، گله شتر وجود دارد، یـعـنـی «پادشاه» آنجا بر دشمنان پیروز می‌شود.
اگر در خواب ببینی گله شتر در زمین یا روستائی جمع می‌شوند، نشانه آنست که دشمنان در آنجا جمع می‌شود، یا سیل آن مکان را خراب می‌کند، یا مردم آنجا دچار بیماری می‌شوند،‌‌‌‌‌ ولی اگر ببینی شترها بار جو و گندم دارند، نشانه آنست که از آن دشمنان به آنجا خیر و برکت می‌رسد.

خواب شیر شتر

ابراهیم کرمانی می‌ گوید : خوردن شیر شتر در خواب ، نشانه گستردگی و فراخی می‌باشد.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند : اگر در خواب ببینی شیر شتر را می‌دوشی، نشانه آنست که به اندازه شیری که دوشیده‌ای «پادشاه» به تو مال و اموال می‌دهد، ولی اگر ببینی از پستان شتر به جای شیر، خون بیرون می‌آید، نشانه آنست که مال و اموالی که به تو می‌رسد حرام است.

خواب شیر شتر وحشی

چنین خوابی نماد موفقیت فرد در دین و ایمان است.

تعبیر خواب دوشیدن شتر

حضرت دانیال : اگر بیند شتر را همی دوشید، دلیل است از پادشاه مال یابد بر قدران شیر که دوشیده بود. اگر بیند به جای شیر از پستان شتر خون آمد، دلیل است آن مال که بدون رسد حرام بود.

مطیعی تهرانی : شیر دوشیدن از شتر و خوردن شیر شتر بهره مندی از مال زن است. نوشیدن شیر شتر بشارت سفر زیارتی نیز هست.

تعبیر خواب ماده شتر

دانیال نبی : اگر بیند ماده شتری کسی بدو بخشید، یا از کسی بخرید، دلیل که زن خواهد یا کنیزک بخرد. اگر بیند ماده شتری که از او بود بگریخت یا دزد برد، دلیل است از زن جدا شود یا در میان ایشان خصومت افتد. اگر بیند ماده شتر او بمرد، دلیل که زنش بمیرد. اگر بیند که شتر بچه آورد، دلیل که زنش بچه آورد و مالش زیاد شود. اگر ماده شتری دید به امیدی که دارد برسد. اگر بیند که گوشت شتر می‌خورد، دلیل است بیمار گردد.

تعبیر خواب شتر ماده که منزل کسی را ترک می‌ کند

اگر در خواب ببینید شتری ماده منزل کسی را ترک می‌کند، نشانه‌ی جدایی آن شخص از همسرش چه از طریق طلاق یا مرگ است.

خواب نگه داشتن افسار یک شتر

اگر کسی خواب ببیند افسار شتری را نگه داشته است و در جاده‌ای سنگ فرش شده سواری می‌کند، به معنی آن است که شخصی غافل را راهنمایی و به مسیر مستقیم هدایت خواهد کرد.

گرفتن افسار شتر

گرفتن افسار یک شتر در خواب و کشیدن آن به مکانی مشخص: (۱) یک شخص هرزه را اصلاح خواهد کرد (۲) رهبران به شخص ببیننده‌ی خواب جذب خواهند شد.

خواب بردن یک شتر به جاده‌ی فرعی

اگر کسی خواب ببیند شتری را به جاده‌ی فرعی می‌برد، به معنی آن است که فردی را به راه غلط خواهد کشاند.

خواب پوست و پشم شتر

ابراهیم کرمانی می‌ گوید : خواب پوست شتر، نشانه ارث و میراث از مردی بزرگ می‌باشد،

اسماعیل بن اشعث می‌ گوید : اگر زنی در خواب ببیند پوست شتر می‌خورد، تعبیرش دریافت مال و اموال از «پادشاه» می‌باشد.

جابر مغربی می‌ گوید : دیدن پشم شتر در خواب ، نشانه مال و اموال از طرف پادشاه می‌باشد،‌‌‌‌‌ ( بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش ارث و میراث است.)

خواب چیدن پشم شتر

چیدن پشم شتر در خواب نشانه‌ی پول و ثروت ماندنی است.

خواب موی شتر

اگر کسی خواب ببیند پشم، مو، یا موی شتر می‌ریسد به معنی آن است که او به زودی سفری را انجام خواهد داد و با توشه‌ و ثروت حلال فراوانی باز خواهد گشت که برایش برکت و نعمت به همراه خواهد داشت.

خواب خوردن کله‌ی یک شتر به صورت خام

اینکه در خواب ببینید کله‌ی شتری را خام خام می‌خورید یعنی : مرد بزرگی رسوا یا از او بدگویی خواهد شد.

خواب گوشت شتر

ابراهیم کرمانی می‌ گوید : اگر در خواب ببینی کسی به تو مقدار زیادی گوشت شتر داده است، نشانه آنست که به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری .

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند :
اگر در خواب ببینی گوشت شتر می‌خوری، نشانه آنست که بیمار می‌شوی،

ابراهیم کرمانی نیز می‌ گوید : خواب گوشت شتر ، نشانه این است که مال یتیمی را با رنج و ناخوشی مصرف خواهی کرد.

ابن سیرین می‌ گوید : اگر در خواب ببینی قلیه‌ای از گوشت شتر می‌خوری، نشانه آنست که از شخصی بزرگ مال و اموال به دست می‌آوری.

اسماعیل بن اشعث می‌ گوید : اگر زنی در خواب ببیند گوشت شتر خورده است، نشانه آنست که «پادشاه» به او مال و اموال می‌دهد.

تعبیر خواب بچه شتر

جابر مغربی گوید : اگر بیند بر شتر یک ساله نشسته بود، دلیل است اندوهگین شود.

خواب بچه شتری که از شیر گرفته شده است

خواب بچه شتری که از شیر گرفته شده است نماد کودکی تحت تکلف است.

خواب قربانی کردن شتر

ابن سیرین می‌ گوید : خواب قربانی کردن شتر نشانه آنست که اگر بنده و «برده» هستی، آزاد می‌شوی، یا اگر آزاد هستی، به رهایی و خلاصی دست پیدا می‌کنی و حج را به جا می‌آوری، یا اگر بیمار هستی، بهبود پیدا می‌کنی، یا اگر از چیزی ترسیده باشی، ایمنی پیدا می‌کنی، یا اگر در مضیقه و تنگنا هستی از تنگنا رها می‌شوی، اگر این خواب را نزدیک عید قربان ببینی تاثیر آن بیشتر است.

ابراهیم کرمانی می‌ گوید : اگر در خواب ببینی شتر را قربانی کرده‌ای و از گوشت آن به هر کسی می‌دهی، نشانه آنست که مرد بزرگی در آنجا قربانی می‌شود، یا از دنیا می‌رود،

جابر مغربی نیز می‌ گوید : اگر ببینی گروهی از افراد، شتری را کشته و گوشت آن را قسمت کردند، نشانه آنست که در آنجا مرد ثروتمندی از دنیا می‌رود و اموالش را به صورت ارث و میراث تقسیم می‌کنند.

خواب زایمان کردن شتر

شترها معمولا یک بچه دارند، پروسه‌ی جفتگیری می‌تواند حدود دو ماه طول بکشد. اگر در خواب ببینید شتری زایمان می‌کند نشانگر سالی پر بار و پر از صبر و شکیبایی است که بر گرفته از مدت زمانی است که زایمان شتر طول می‌کشد. در چند سال آینده روی هر چیزی دست بگذارید با موفقیت همراه خواهد بود. اگر برای سفر به جایی برنامه‌ریزی کرده‌اید پس این خواب نشانه‌ی مثبتی است. بچه شتر در خواب می‌تواند نشانگر مکانی باشد که قبلا هرگز ندیده‌اید. و تجارب هیجان انگیزی در آینده‌ی نزدیک انتظارتان را می‌کشند.

خواب صحبت کردن با شتر

شتر نماد نبردهای درونی، اهریمن‌ها، و خود ادراکی است. لازم است خود واقعی‌تان را کشف و با خویشتن متعالی‌تان ارتباط برقرار کنید. روح شما به دنبال آرامش است. اما شما در جای اشتباهی به دنبال آن می‌گردید. چطور است مدتی از تنهایی لذت ببرید؟

تعبیر خواب شتر سواری کردن

شتر سواری کردن در خواب منعکس کننده‌ی تمایل شما به تبدیل شدن به شخصی است که همیشه آرزوی‌اش را داشته‌اید. شما به آنچه سایرین درباره‌تان گفته‌اند گوش داده‌اید، اما هرگز به خودتان گوش نداده‌اید. آنچه از خودتان و زندگی‌تان می‌خواهید چیست؟ خواب شما نیز نشانه‌ی یک پیروزی است. شما در مباحثه‌ای برنده خواهید شد. یا بدون اینکه حتی کاری انجام دهید دشمن‌تان را شکست خواهید داد. نهایتا روی خودتان تمرکز می‌کنید. آینده‌تان درخشان است.


تعبیر خواب شتر سوار شدن

ابن سیرین می‌گوید : تعبیر خواب سوار شدن بر شتر نشانه آنست که بزرگی و سود و منفعت به دست می‌آوری
اگر در خواب ببینی سوار شتری شده‌ای که تا به حال آن را ندیده‌ای و آن شتر هم با سرعت و شتاب حرکت می‌کند، نشانه آنست که به مسافرت می‌روی.
اگر ببینی سوار شتری شده‌ای و تاخت و تاز می‌کنی، نشانه آنست که غمگین و آشفته می‌شوی (صدقه بدهید).
اگر ببینی سوار شتر شده‌ای و نمی‌دانی به کجا می‌روی و راه را گم کرده‌ای، نشانه آنست که در کار خودت دچار عجز و ناتوانی می‌شوی و راه حل را پیدا نمی‌کنی.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند : اگر ببینی سوار شتر خشمگین و عصبانی شده‌ای، نشانه آنست که بر مرد بزرگی غلبه و تسلط پیدا می‌کنی.

جابر مغربی می‌گوید : اگر ببینی سوار شتر یک ساله شده‌ای، نشانه آنست که غمگین خواهی شد.

تعبیر خواب درگیری با شتر

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند : اگر خواب ببینی با شتری درگیر شده ای جنگ و نبرد می‌کنی، نشانه آنست که با مرد «عجمی» که دشمن تو می‌باشد دعوا و درگیری پیدا می‌کنی.

ابراهیم کرمانی می‌گوید : اگر ببینی بر شتری غلبه نموده‌ای و او را خوار و حقیر کرده‌ای، نشانه آنست که دشمن را شکست می‌دهی و خوار و حقیر می‌نمائی.

ابن سیرین می‌گوید : اگر در خواب ببینی که با شتر درگیر شدی . شتری به تو لگد زده است، نشانه آنست که در اثر مسافرت دچار زحمت و مشقت می‌شوی ( صدقه بدهید ).
اگر در خواب ببینی شتر اطاعت نمی‌کند و رام نیست و با او درگیر شده ای نشانه آنست که دچار غم و اندوه می‌شوی.

تعبیر خواب حمله شتر

مطیعی تهرانی : اگر دیدید شتری کف به دهان آورده و می‌غرد کسی که از شما غوی تر است علیه شما خشم می‌گیرد و اگر دیدید شتری را به ریسمان بسته‌اید و می‌کشید کسی قوی تر از خودتان را مطلع می‌کنید. اگر شتر خشمگین را نشاندید و بر او سوار شدید پیروزی بزرگی تحصیل می‌کنید.

دانیال نبی : اگر بیند با شتری جنگ و نبرد می‌کرد، دلیل است با مردی عجمی که دشمن بود وی را، خصومت افتد.

تعبیر خواب شتر بدون زین و یراق

شترهای بدون زین و یراق در خواب که در جاده‌ای پیش می‌روند نشانه‌ی ابر و بارندگی است.

تعبیر خواب شتر اصیل و دارای نژاد

دیدن شتری اصیل و دارای نژاد معتبر نشانگر مسافر، شیخ، یا مردی مشهور است.

خواب صاحب شتری بودن

صاحب شتر بودن در خواب نشانه‌ی آن است که بر مردان قدرتمند و با نفوذ استیلاء خواهید یافت.

خواب آب کشیدن از چاهی قدیمی و خوراندن به شتران

اگر کسی خواب ببیند از چاهی قدیمی آب می‌کشد تا به شترهایش بدهد یا آب یک سری افراد را تامین کند، این خواب یعنی او کارهای خوبی انجام خواهد داد و انسان نیکوکاری است.

خواب صدای شتر

غر غر کردن یک شتر در خواب نشان دهنده‌ی سفری خوش یمن، زیارت، یا سفر کاری موفق یا زحمت کشیدن و غلبه بر سختی‌ها است.

خواب ناتوانی در کنترل کردن یک شتر

اگر کسی خواب ببیند نمی‌تواند شترش را کنترل کند، به معنی آن است که رقیبی قدرتمند بر او غلبه خواهد کرد. همچنین این خواب نشانه‌ی تجربه‌ی دردی از سوی دشمنی قدرتمند است.

شتری که آدم‌ها را تعقیب می‌کند

این که در خواب ببینید شتری آدم‌ها را تعقیب می‌کند: یک فرد ستمگر، یک دشمن یا سیلابی در منطقه‌ای خرابی به بار خواهد آورد.

خواب افتادن از روی شتر

اگر خواب ببینید از روی شتر می‌افتید نشانگر آن است که فقیر خواهید شد.

خواب ببینید شتر شما را زمین می‌زند

اگر در خواب ببینید شتر شما را زمین می‌زند یعنی بیمار خواهید شد.

تعبیر خواب شتر که در خانه می‌میرد

اگر خواب ببینید شتری درون یک خانه در حال احتضار است یعنی پدر بیمار خانواده یا رئیس یا پسر خواب ببیننده (اگر بیمار باشد) خواهد مرد. تجزیه شدن گوشت تن شتر و پخش و پلا شدن استخوان‌هایش نشانه‌ی ارثیه و میراث است.

تعبیر خواب شتر که زنده زنده پوست کنده می‌شود

اگر در خواب ببینید پوست شتری را زنده زنده می‌کنند به معنی آن است که قدرت از بین خواهد رفت، پول از دست می‌رود، و تنهایی گریبان گیرتان خواهد شد.


تعابیر دیگر از شتر در خواب

حضرت دانیال (ع) می‌ فرمایند : اگر ببینی شتر ماده‌ تو فرار کرده یا دزدیده شده است، یـعـنـی از زن خودت جدا می‌شوی، یا میان شما دعوا و دشمنی بوجود آید. اگر ببینی شتر مادۀ تو مُرده است، یـعـنـی زن تو از دنیا می‌رود (دفع بلا و گرفتاری).

ابراهیم کرمانی می‌ گوید : اگر ببینی شتری که تا به حال او را ندیده‌ای پشت سر تو در حال حرکت است، یـعـنـی حیران و آشفته می‌شوی.
ابن سیرین می‌ گوید : اگر آسیاب با استفاده از خر یا شتر می‌چرخد و به خوبی غله را آرد می‌کند، یـعـنـی آسیابان خوشبختی و کامیابی و بهره‌مندی به دست می‌آورد.

ابراهیم کرمانی می‌ گوید : اگر ببینی شتر بانگ و فریاد می‌کند، یـعـنـی به سفر حج خواهی رفت یا سفر تجاری می‌کنی و در آن سود و منفعت به دست می‌آوری.

جابر مغربی می‌ گوید : اگر ببینی با شتر آمیزش کرده‌ای، یـعـنـی از سختی و مشقت رها می‌شوی و بر دشمن پیروز خواهی شد و مال و اموال تو افزایش می‌یابد و به شهرت می‌رسی .

حضرت دانیال (ع) می‌ فرمایند : اگر ببینی شتر، بچه‌ای به دنیا آورده است، یـعـنـی زن تو فرزندی به دنیا می‌آورد و مال و اموالت زیاد می‌شود.

اسماعیل بن اشعث می‌ گوید : اگر ببینی شتر با تو حرف می‌زند، یـعـنـی خیر و نیکی به تو می‌رسد.

ابراهیم کرمانی می‌ گوید : اگر ببینی در باغ شترهایی وجود دارد، یـعـنـی «پادشاه» آنجا بر دشمنان پیروز می‌شود.
اگر ببینی گلۀ شتر در زمین یا روستائی جمع می‌شوند، یـعـنـی دشمنان در آنجا جمع می‌شود، یا سیل آن مکان را خراب می‌کند، یا مردم آنجا دچار بیماری می‌شوند،‌‌‌‌‌ ولی اگر ببینی شترها بار جو و گندم دارند، یـعـنـی از آن دشمنان به آنجا خیر و برکت می‌رسد.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × 4 =