تعبیر خواب شتر شتر یکی از حیواناتی است که از نظر استقامت و دوام در شرایط زندگی سخت برای همه شناخته شده است. گوشت شتر و شیر شتر از جمله بهترین مواد خوراکی هستند که مورد استفاده قرار می گیرند. گاهی اوقات ما در واقعیت شتر ندیده ایم اما ممکن […]

تعبیر خواب دیدن مرده و مرگ تعبیر خواب دیدن مردگان + تعبیر خواب مردن و مرگ در این بخش تعبیر خواب دیدن مردگان و همچنین تعبیر خواب مردن و مرگ را برای شـما جمع آوری کرده ایم. مرگ و مردگان خواب هایی هستند کـه همه ی مـا تجربه دیدن انها […]

تعبیر خواب دندان تعبیر دندان ها در خواب به افراد خانواده ما برمی گردد. بعضی معبران عقیده دارند که دندان های فک بالا مردان فامیل هستند و دندان های فک زیرین زنان و اینکه دندان های کرسی همسر و پدر و مادر هستند و دندان های جلو فرزندان. اگر کسی […]