مجموعه اشعار شهادت امام حسن مجتبی (ع) مجموعه اشعار شهادت امام حسن مجتبی «ع» در اینبخش مجموعه ای از اشعار شهادت امام حسن مجتبی را مرور می‌کنیم. امام حسن مجتبی فرزند نخست مولا علی «ع» و حضرت فاطمه زهرا «س»، و آخرین خلیفه از خلفای راشدین می باشند. ایشان در […]